Global Express Return Policy

Return Policy

Məhsulların Geri Qaytarması

 Global Express Market istənilən xarici onlain mağazalardan alınan məhsulun geri qaytarılmasına və  dəyişdirilməsini aşağıdakı şərtlər daxilində edir:

  • Əgər məhsul sizə hər-hansı bir səbəbdən uyğun olmazsa, o zaman məhsulu geri qaytara bilərsiniz. Ödənilən məbləğdən çatdırılma xərcləri çıxılaraq, qalan məbləğ sizə geri ödənilir.

  • Məhsulların geri qaytarılması yalnız geyim əşyalarına şamil edilir.

  • Texniki avadanlıqların geri qaytarılması  (məişət avadanlıqları, mobil telefonlar) yalnız istehsalçının texniki qüsuru olduğu halda mümkün olur.